BEGELEIDING CULTUURVERANDERING

Uit de lesbezoeken is de volgende waarneming naar voren gekomen:

“Ik zie veel zendende docenten in de hoop dat ze leerlingen meekrijgen.  Zenden is een mooi woord voor verbaal verleid, trekken en duwen. Het gewenste gedrag op zenden is luisteren/ontvangen. Een passieve houding die leidt tot weinig leerrendement. Leren wordt dan gezien als betekenisoverdracht. Het doel is reproductie.

Echt leren/veranderen en ontwikkelen gebeurt op het moment dat er gewerkt wordt. Goed onderwijs is onderwijs dat dat werken/verwerken faciliteert. Een faciliteerder weet wat het proces nodig heeft en wat de deelnemers nodig hebben. In zo’n faciliterende omgeving wordt leren niet betekenisoverdracht, maar betekenisgeving. Je krijgt echt grip op de zaak. Je kunt er je eigen betekenisvolle woorden aan geven en je eigen handelen op baseren. Het doel is meesterschap/eigenaarschap.”

Samen goed onderwijs maken. Onderwijs is veel meer dan kennisoverdracht. Onderwijs is een plek waar houding/modus, samenwerking, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en eigenaarschap aangeleerd/ontwikkeld wordt. Daar kunnen leerlingen wat mee. Tijdens het leerproces en in de tijd daarna. Ze zijn onderweg naar volwassenheid en volwaardig lid van de samenleving. Onderwijs heeft daar taak in. Je kunt alleen aan deze begrippen werken als volwassenen in de school deze begrippen uitdragen en voorleven in en buiten de les. Teach as you preach en anders geloven leerlingen hier niets van.

In de interviews viel op dat docenten nauwelijks kennis met elkaar delen over bijvoorbeeld een goede online aanpak. Tevens gaven zij aan dat kennisdeling vanuit het management niet wordt gefaciliteerd en weinig kader vanuit de leiding wordt ontvangen.

We adviseren om een cultuurtraject op te pakken waarin kennis delen en een lerende organisatie centraal staat voor alle lagen van de organisatie:

cultuurverandering

Hiervoor wordt het management een jaar lang begeleid door experts van WeTrainers die ervaring hebben met deze trajecten in onderwijsorganisaties. Vanuit het management wordt de cultuurverandering verder in en buiten de organisatie gebracht.