Projectplan digitalisering

Wij adviseren om de ontwikkeling van de digitalisering binnen het Soma-college projectmatig aan te pakken en hiervoor een projectplan te schrijven.

De eerste stap is onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden per opleiding en per vak, de ontwikkeling van digitale kennis en vaardigheden van de leerlingen en het meenemen van de docenten in de ontwikkeling.

De tweede stap is om op basis van het onderzoek een projectplan op te stellen met de implementatieplanning voor de komende periode. In dit projectplan worden de effecten van digitalisering beschreven en de stappen die moeten worden gezet om daar te komen.

Voor het organiseren van draagvlak onder docenten, is het van belang dat zij een belangrijke plaats krijgen in dit project. Dit kan door een projectgroep samen te stellen met voldoende vertegenwoordiging van docenten.

De projectgroep wordt ondersteund vanuit WeTrainers door experts op het gebied van het inrichten en uitrollen van vergelijkbare projecten. De verwachte inzet is één dag per maand voor een periode van zes maanden.