Ontwikkeling gamification

Digitaal leren is niet alleen online lesgeven via MS Teams. Er bestaan veel meer mogelijkheden om de lessen te verbeteren of aansprekend te maken met behulp van digitale tools. Bij gamification staat uiteindelijk het leerrendement voorop, Het doel is niet om een leuke tool te hebben of een aansprekende werkvorm, maar om de leerstof op een andere manier naar de leerlingen te brengen waardoor ze deze goed tot zich nemen en verwerken.

Ons voorstel is om een projectgroep op te richten met docenten die open staan voor een andere manier van lesgeven om verschillende mogelijkheden te kunnen testen. Hierbij worden de leerlingen ook nadrukkelijk betrokken. Indien vanuit deze groep een passende werkwijze komt, dan kan dit worden voorgelegd binnen een opleiding. Kennisdeling en ervaring uitwisselen binnen het docententeam is hierbij een belangrijk onderdeel.

Bij Gamification kan bijvoorbeeld worden gedacht aan;

  1. Inzet van de smartphone als leertool
  2. Inzet van Virtual Reality en Augmented Reality
  3. Inzet van een digitale leeromgeving waarbij medailles/punten kunnen worden gehaald
  4. Inzet van QR-codes of GPS-punten met daarachter educatief lesmateriaal en/of opdrachten

Vanuit WeTrainers kunnen we de projectgroep ondersteunen en input leveren vanuit onze eigen ervaring met gamification en vanuit ons netwerk van organisaties die andere vormen van leren ontwikkelen.

vr 1
phones