Onderzoeken leerbehoefte docenten

De ervaring en kennis van de docenten op het gebied van digitaal leren loopt uiteen van beginner met weerstand tot ervaren docent met motivatie om dit verder te ontwikkelen;

Ons voorstel is om de leerbehoefte van de docenten op drie manieren te inventariseren:

  1. Vragenlijst voor alle docenten
  2. Vanuit de interviews
  3. Vanuit de lesbezoeken van Geert Zomer

Ad 1 Samen met de stuurgroep wordt een vragenlijst opgesteld om de leerbehoefte van de docenten te onderzoeken. Deze wordt vooraf aan een aantal docenten voorgelegd. Vervolgens wordt deze vragenlijst in een digitale leeromgeving aan alle docenten voorgelegd en wordt de informatie verzameld. Zie verder onderdeel Ontwikkeling trainingen voor docenten

Ad 2 De interviews zijn in fase 1 uitgevoerd en hieruit is vooral de leerbehoefte van docenten met enige ervaring met digitaal en online leren gedestilleerd.

Ad 3 De lesbezoeken van Geert Zomer worden voortgezet. Naast de directe terugkoppeling tussen Geert en de betreffende docent, wordt tevens gekeken naar de leerbehoefte van de docent wat kan worden omgezet in een training.

Vanuit WeTrainers ondersteunen we bij het samenstellen van de vragenlijst, zorgen wij voor een leeromgeving waarin deze vragenlijst kan worden afgenomen en verzamelen we de data vanuit de ingevulde vragenlijsten. Daarnaast stuurt WeTrainers de ontwikkelaars van de trainingen aan. Een deel van de trainingen kan ook worden opgenomen in de leeromgeving. Deze vragenlijst wordt zo snel mogelijk uitgezet onder de docenten.

clipboards