Inzet Geert Zomer

Naar aanleiding van de enthousiaste reacties op de lesbezoeken van Geert Zomer, stellen we voor om deze op korte termijn voort te zetten.

Een traject bij Geert ziet er als volgt uit:

  • Hij bezoekt een docent bij een les en koppelt zijn bevindingen terug. Samen kijken ze wat de docent gaat oppakken.
  • Hij bezoekt elke docent in eerste instantie 3x kort achter elkaar.
  • Daarna wordt samen gekeken naar een vervolg met 2-4 bezoeken verspreid over een langere periode

De trajecten kunnen individueel worden opgepakt, maar het kan ook in kleinere groepen van docenten. Dit is effectiever en efficiënter mits de deelnemende docenten bereid zijn om de bevindingen te delen met hun collega’s.

We stellen voor dat Geert het komende jaar 3x per maand langskomt voor een lesbezoek en de docenten die hieraan mee willen doen van een terugkoppeling voorziet.